Zorgboerderij Zon van Gerechtigheid

Iedere dag buitengewoon

   apr 03

Werkwijze en financiering

Als zorgboerderij zijn wij aangesloten bij stichting zorgboeren Zuid Holland. Zij verzorgen voor ons de intake,(start) begeleidingsplannen, evaluaties en de financiering. Als u besluit om de zorg bij ons in te kopen dan kunt u contact opnemen met deze stichting en worden er verdere afspraken gemaakt. Er zal een intakegesprek plaatsvinden op de boerderij waarin alle afspraken worden gemaakt over het verblijf bij ons.

  • Welke dag(en), welke tijd(en) enzovoort. Er wordt een zorgovereenkomst opgesteld. Bij het intakegesprek stellen we ook een startbegeleidingsplan op. Daarin leggen we vast wat de zorgdoelen zijn.
  • Er wordt een medicijnpaspoort gemaakt waarin medicijngebruik en overige belangrijke gegevens staan.
  • Na twee tot drie maanden is er een evaluatiegesprek waarin we samen met cliĆ«nt en zorgboer nagaan hoe het op de zorgboerderij bevalt. Daar wordt een verslag van gemaakt.

Daarna vind jaarlijks een evaluatiegesprek plaats, tenzij vaker gewenst is.

U kunt bij ons terecht met een PGB en met Zorg in Natura

www.zorgboerenzuidholland.nl

Website_html_162df078